Kopalnia granitu
KWARC

GRANIT STRZEGOMSKI

ul. Kopernika 27, Kostrza
58-150 Strzegom

OFERTA

bloki granitowe
Bloki granitowe, bryły
Kostka granitowa
Kostka granitowa
krawezniki granitowe
Krawężniki granitowe, oporniki
plyty chodnikowe granit
Płyty granitowe
schody granitowe
Schody granitowe
formak granitowy klasa II
Formak, kamień murowy

Ogłoszenia spółki

W dniu 9 stycznia 2023 r. spółka Impekstir Operations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS: 0001005085) (dalej: Spółka Przejmowana) oraz spółka Przedsiębiorstwo Wydobywania, Przerobu i Sprzedaży Kamienia Budowlanego "KWARC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS: 0000191082) (dalej: Spółka Przejmująca) podpisały plan połączenia (dalej: Plan Połączenia), który można pobrać poniżej.

W dniu 12 stycznia 2023 r. Plan Połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej:

Na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na warunkach określonych tymże przepisem, czyni zadość wymogowi jego ogłoszenia.

Pobierz

KONTAKT

BLOKI GRANITOWE, BRYŁY
Zenon Sarlej
+48 734 439 551
biuro@kwarc.pl
PROJEKTY PUBLICZNE
Bartosz Cieślak
+48 601 787 373
info@impekstir.pl
PROJEKTY KOMERCYJNE
KLIENT DETALICZNY
Dominik Lubka
+48 724 130 250
info@granitnaturalny.pl